top of page
558578_607363835989173_706189584_n.jpg
19397136_1368753546511188_58206611166518
MAIL MIG
RING TIL MIG

MARIANNE MIKKELSEN

Min baggrund:

Jeg har igennem 30 år arbejdet med healing med det enkle ønske at styrke menneskers oplevelse af, at de indeholder egne ressourcer til selvhealing. For mig er det ypperste i enhver udviklings- og healingsproces at få vished om og kontakt til den kerne iboende i os selv.

Jeg oplevede selv i starten af tyverne en dyb healingsproces, hvor jeg på én gang mødte en dyb indre smerte samtidig med en tro, der vejledte mig og førte mig gennem smerten. I 5 år viede jeg størstedelen af min tid til meditation og bøn, og det var en intens og berigende tid, som blev støbeskeen til min videre vej i livet. 

Naturligt begyndte jeg at heale og kom i kontakt med Vicky Wall, som skabte Aura-Soma ’s farvesystem. Det blev skelsættende for mig, eftersom jeg oplevede, sansede og følte farver når jeg healede, og farverne blev et sprog for mig, som kunne beskrive de indre processer, der ofte foregår på så dybt et plan, at det kan være svært at opfange og endda sætte ord på. Jeg begyndte at undervise i Aura-Soma farveterapi i flere forskellige lande i Skandinavien, de Baltiske lande, Tjekkiet og Slovakiet. Aura-Soma bragte mig også til Moskva og Kazakhstan, og dette dybe sjælelige arbejde med mennesker fra forskellige kulturer har givet mig indsigt i menneskelige potentialer og udfordringer, som rækker hinsides det umiddelbart synlige. Det er jeg dybt taknemmelig for.

Da jeg i 1998 mødte min mand, musikeren Frank Lorentzen, blev jeg ud over glæden og kærligheden i mødet med ham også beriget med hans tilgang til farver og bevidsthed. Det er og har været en stor inspiration og har givet en forståelse på et endnu dybere plan af farvernes natur. Jeg underviser i dag sammen med ham på hans uddannelsesforløb der tar udgangspunkt i hans bog ”Bevidsthedens Udstråling”.

Min vej til dōTERRA’s æteriske olier

Det var min mangeårige samarbejdspartner omkring undervisningen i Aura-Soma farveterapi i Tjekkiet, Lenka Marková, som introducerede mig for dōTERRA’s æteriske olier. Lenka gav mig duftprøver, således at jeg kunne mærke og fornemme disse vitale og kraftfulde olier, og jeg var med det samme via den sanselige oplevelse klar over deres healende, livgivende og opløftende energier og potentialer. 

De har siden vokset sig ind i mit liv, min healingspraksis, min undervisning, min formidling, og det er på den baggrund i dag et stort ønske for mig at formidle brugen af dem videre til andre.

bottom of page